Slavnosti v mateřské škole

Slavnost narozenin dítěte

Den by měl být od rána pro dítě výjimečný. Dostane narozeninovou korunku, narozeninový plášť a malé dárečky. Povídá se narozeninová pohádka přímo o konkrétním dítěti a odpoledne má možnost spát v narozeninové postýlce.

Lucerničková slavnost

Je to symbolické rozloučení s vládou světla. Koná se 11. listopadu na Martina, kdy se večer všichni společně  vydáme s rozsvícenými lucerničkami za poustevníkem Martinem do lesa. Martin představuje ochránce přírody a všeho živého v ní. S dětmi si povídá o tom, jak žijí zvířata v zimě, jak je nutné se o ně starat. Požádá děti, aby zvířátkům pomáhaly a za to jim nabídne „dary přírody“.

Adventní slavnost

Tato slavnost má nádherný citový náboj. Koná se první adventní den, kdy se zapálí svíčka na adventním věnci, čte se adventní pohádka o putování Josefa a Marie do Betléma a každé dítě si zapálí svůj svícínek. Toto světýlko přinese svým rodičům. Symbolicky vyjadřuje, že je pro své rodiče světýlkem naděje.

Slavnost rozsvěcení vánočního stromu

Na návsi se sejdeme společně se spoluobčany. Zazpíváme si písničky za doprovodu Všechomoru. Předneseme stromečku pásmo, které si připravíme, a na pokyn pana starosty vánoční strom rozsvítíme.Od tohoto dne svítí každý den na cestu až do Nového roku.

Vánoční slavnost

Pořádáme ji těsně před vánočními svátky. Čteme vánoční pohádku, která navazuje na adventní a je o narození Ježíška. Zpíváme koledy u stromečku a rozdáváme dárky. Tato slavnost je takovým pohlazením ve vánočním shonu.

Jarní slavnost s vynášením Morény

Uskutečňujeme v březnu.

Rodiče předem dětem vyrobí malé hnízdečko, ve kterém později najdou sladkou odměnu od zvířátek za to, že o ně v zimě pečovaly tak, jak to slíbily Martinovi. Vyneseme také vlastnoručně vyrobenou Morénu a pošleme ji po Juhyni. Tím se definitivně rozloučíme se zimou.

Slavnost čarodějnic

Probíhá v měsíci dubnu.

Sejdeme se s rodiči a dětmi na školní zahradě všichni (i rodiče) převlečeni za čarodějnice a čaroděje. Soutěžíme o nejhezčí čarodějnici a čarodějný výkon – vyhodnocení rodiči. Děti dostanou sladkou odměnu, diplom apod. Opečeme si „pečínku“ na ohni. Pořádáme soutěže a hry.

Slavnost maminek

Děti připraví maminkám malé dárečky a  potěší je pěknými písničkami a básničkami.

Slavnost ke dni dětí

Připravíme pro děti sportovní dopoledne, soutěže, závodění. Výherci dostanou diplomy, medaile, odměny. Všechny děti dostanou k svátku sladkou odměnu, zmrzlinu.

Letní slavnost

Klasické rozloučení se školním rokem a s dětmi, které půjdou do školy. Odpoledne proběhne slavnostní rozloučení na obecním úřadě s malým občerstvením.

Noc v mateřské škole

Každým rokem je tato slavnost motivována jinak – noc se skřítky, indiánská noc, noc v pravěku apod. Večer se sejdeme i s rodiči na školní zahradě u táborového ohně, kde zpíváme, soutěžíme, opékáme. Děti i dospělí jsou oblečeni podle tématu. Až se sešeří, hledají děti podle světýlka poklad, potom se rozloučíme s rodiči a pošleme je domů. Po pohádce děti unaveně usínají.

 

Každé slavnosti předchází samozřejmě celý tématický týden, ve kterém se děti hravou formou dovídají všechny informace o tom, co je čeká, vědí, proč slavnost je, a připravují se na ni.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut