Třídy

Naše mateřská škola má dvě třídy - Pastelky a Motýlci.

Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. 

 

PASTELKY

Třída  je určena pro mladší děti MŠ. Tomu je přizpůsobeno vybavení třídy včetně hraček. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny především na zvládání základních hygienických návyků, samooblužných činností, odloučení od rodičů a dodržování základních pravidel chování v kolektivu. V denním programu převažuje hra, četba pohádek, výtvarné a pohybové aktivity, zpěv, říkadla s pohybem, rytmizace apod. Paní učitelky plánují a přizpůsobují všechny aktivity individuálním potřebám dětí.  

Třídní učitelky: Lic. Marie Krausová, Bc. Barbora Hovadíková

O čistotu a pořádek se stará : Veronika Vaňková

 

MOTÝLCI 

Třída  starších dětí ve věku 5-6 let. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na přípravu a usnadnění vstupu dětí do základní školy. Zároveň však přihlíží k jejich věkovým i individuálním potřebám. Všechny získané dovednosti rozvíjíme a zaměřujeme se na jejich zdokonalování. Rozvíjíme samostatnost dětí, schopnost umět se orientovat a samostatně rozhodovat, přemýšlet, vyjadřovat se a hledat řešení. 

Třídní učitelky: Věra Šebíková, Bc. Pavla Blažková, DiS.

O čistotu a pořádek se stará : Petra Michková

 

 

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut