Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání

V příloze tohoto článku je umístěn seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání. Tento seznam je vyvěšen ode dne 18. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v areálu školy a dále je také zveřejněn ode dne 18. 5. 2021 na webových stránkách školy.

Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn. O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.  Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Vážíme si Vašeho zájmu a děkujeme za Vaši důvěry!

Náhodný obrázek

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Story | by Dr. Radut