Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. Školní jídelna - výdejna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravování zaměstnanců školy. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně - výdejně, v případě nezletilých žáků i pro zákonné zástupce.


Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
• zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
• zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
• nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut