O školce

Naše mateřská škola se nachází v obci Všechovice, v Olomouckém kraji  v oblasti zvané Záhoří. Obec je od jihu lemována Hostýnskými vrchy a na severní straně se v dálce modrají Oderské vrchy.

Mateřská škola byla zřízena v obci v roce 1949 původně jako jednotřídní. Se zvyšujícím se počtem nebyla schopna pokrýt zájem ze strany rodičů dětí. Obec proto usilovala o samostatnou budovu mateřské školy s dostatečnou kapacitou. V roce 1981 byla nová budova pro 70 dětí slavnostně otevřena. Zde sídlila mateřská škola 35 let. I přes částečné opravy přestal být postupem času stav budovy udržitelný a došlo k přemístění mateřské školy do budovy základní školy. 

Rekonstrukcí tříd základní školy vznikly dvě třídy mateřské školy s kapacitou 50 dětí s kompletním zázemím a bezbariérovým přístupem.

Mateřskou školu navštěvují děti nejenom ze Všechovic, ale také děti  z okolních vesnic.

 

 

 

   

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut