Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

Základní škola a mateřská škola Všechovice (dále jen škola), jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Doba uložení těchto údajů je stanovena zákonnými lhůtami. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám a ve výjimečných případech, pro přesně stanovený účel, osobám, o kterých jste vždy předem informováni (např. pořadatelům soutěží, kterých se děti se školou účastní).

Každý má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a také má právo podat stížnost na způsob zpracování osobních údajů u dozorového úřadu. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu, byl subjekt osobních údajů poučen o právu tento souhlas kdykoli odvolat.

Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích k osobním údajům, týkajících se Vás nebo Vašich dětí, se můžete na školu obracet na níže uvedených kontaktech. Vyřízení urychlíte, pokud se na školu obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

Správce osobních údajů: 

Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace

Všechovice 88, 753 53 Všechovice

IČ: 61986011, DS: p9dq9tv, 

telefon:  608 644 274, 608 237 415

e-mail: ms@zsvsechovice.cz

Pověřenec pro zpracování osobních údajů: 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran

Kontaktní osoba Ing. Pavla Krbálková, email: gdpr@zahoran.cz, tel.: 774 152 215

 

Pro podrobnější informace o zpracování osobních údajů klikněte ZDE

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut