Organizace

                                                                                           

Provoz mateřské školy je zajištěn od 6. 15 hodin do 16.15 hodin.

Mateřská škola má dvě oddělení, oddělení Pastelka, věk dětí 3 – 5 let, s celodenním provozem   od 6. 15 – 16.15 hodin.

Oddělení Motýlci, věk 5 – 6 let s polodenním provozem od 7.00 – 15.30 hodin. 

Děti z Motýlků,které potřebují přijít dříve, nebo odejít později přejdou do Pastelek.

Pokud si rodič bude chtít vyzvednout dítě po obědě:

Motýlci:   12.00. -.12.30 hodin

Pastelky: 12. 00 – 12.30 hodin.

Děti přicházejí zpravidla do 8.00 hodin.

Individuální příchody a odchody lze domluvit na daný den s konkrétní učitelkou.

Po celou dobu je budova mateřské školy z bezpečnostních důvodů uzamčena.

Při příchodu do mateřské školy zvoňte.

 

Docházku dětí denně zapisují učitelky. Předem známou nepřítomnost dítěte jsou rodiče

povinni omluvit den předem do 8.00 hodin osobně,nebo telefonicky : Pastelky - 608 237 415

                                                                                                   Motýlci  -  608 644 274

Děti poslední rok před školou jsou rodiče povinni omlouvat písemně ( také lze na ms@zsvsechovice.cz).

Stravování zajišťuje školní kuchyně při Základní škole Všechovice. Strava se dováží.

Dětem jsou poskytována tři jídla denně - přesnídávka, oběd, odpolední svačina.

Při náhlém onemocnění dítěte si rodič může jeho stravu vyzvednout

v době od 12.30 do 13.00 hodin v mateřské škole. Vydání stravy zajistí pracovnice k tomu určená.

Jedná se pouze o první den nepřítomnosti. Hlášení stravy provádí denně učitelka telefonicky

v 8. 00 hodin do školní jídelny na následující den na telefon  774 286 662.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny paní Janou Koukalovou. U ní také platí za stravné, nebo si zajistí trvalý příkaz k placení inkasem u svého účtu. Rodič je povinen si včas zajistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržovat. Aktuální informace o cenách stravného jsou k dispozici na zvláštní nástěnce v šatně společně s jídelním lístkem.

 

Školné se platí bezhotovostní úhradou k 15. dni v měsíci na účet MŠ : 280466242/0300.

VS: přidělené číslo

SS: 80001

Školné činí 250,-Kč měsíčně ve dvou splátkách: září- prosinec 1.000,-Kč a leden - červen 1. 500,-Kč.  Rodiče mohou o osvobození od placení školného písemně požádat s doložením sociální potřebnosti. Školné je určeno jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů mateřské školy. Rodiče jsou povinni dodržovat termín určený k vybírání školného. Dále dle směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.Dítě poslední rok před odchodem do ZŠ školné neplarí.

 

Zdravotní péče: Preventivní zubní prohlídky, ani prohlídky dětské lékařky hromadně zajištěny nejsou.Tuto péči si zajišťuje rodič sám.

Děti jsou otužovány vzduchem cvičením venku na terase nebo zahradě. Zařazujeme pravidelná zdravotní cvičení. Pobyt venku je organizován co nejdelší s přihlédnutím k počasí.

V rámci prevence si děti pravidelně po obědě čistí zuby. Kartáčky a pasty zajišťují rodiče. Kartáčky dětí je potřeba pravidelně kontrolovat a podle potřeby je měnit.

Rodiče také dodávají papírové kapesníky a ovocný sirup pro pitný režim. Děti mají denně k dispozici konvici s pitím pro samostatnou obsluhu. K tomuto účelu si přinesou označený plastový hrníček s uchem.

Třída si dle svých potřeb stanoví svůj denní režim. Dodržovat přestávky 

mezi jednotlivými jídly :          8. 45  hodin svačina

                                          11. 30  hodin oběd

                                          14. 30  hodin odpolední svačina

Vyčlení si během dne nejlépe ráno 10 – 15 minut na zdravotní cvičení .

Vycházka 9.30 -11.30 hodin s dostatečným pohybem.

Odpolední odpočinek  od 13.00 do 14.15 hodin,  probíhá individuální vstávání podle potřeb dětí.

Třídy pracují podle třídního vzdělávacího  programu.

 

 

 

Náhodný obrázek

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut