Obvyklý den ve školce

Jsme dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6:15 hod. – 16:15 hodin. 

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení. 

Náš denní režim:

6:15 – 8:00 - scházení dětí, dopolední blok her na přání dětí 

8:15 – 8:45 - přesnídávka 

8:45 - 9:30 - didakticky zaměřené činnosti (zaměření i spontánní učení) ve skupinkách či individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, tělovýchovná činnost, popřípadě relaxační cvičení, hygiena 

9:30 – 11:30 - pobyt venku – dle počasí je upravena jeho délka 

11:30 – 12:00 - osobní hygiena – oběd 

12:00 – 12:30 - osobní hygiena, příprava na odpočinek 

12:30 – 13:00 - poslech pohádky či relaxační hudby 

13:00 – 14:00 - náhradní "nespící" aktivity 

14:00 -14:30 - osobní hygiena, svačinka 

14:30 – 16:15 - odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností 

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. 

V případě příznivého počasí jsou dopolední i odpolední činnosti přesunovány ven. 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut