Cena stravného a informace o platbě

Ceny stravného platné od 1.9.2022

přesnídávka        12 Kč

oběd                   25 Kč

svačinka             11 Kč

 

pro děti s odkladem povinné školní docházky je cena oběda  30 Kč.


Cena celodenního stravování  je  48 Kč .

Cena celodenního stravování  pro děti odkladem povinné školní docházky je  53 Kč.

 

Stravné pro děti ve ŠJ je dotováno ze státních prostředků a děti platí tedy jen příspěvek na potraviny. Z toho důvodu je také pestrost a skladba jídelníčku kontrolována nadřízenými orgány.

Výše finančního normativu je stanovena dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září - 31. srpna).

Průměrnou hmotnost 1 porce najdete na stránkách základní školy.

 

Úhrada stravného

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostně – se „Svolením k inkasu“ – bezhotovostní převod platby za stravné na účet ŠJ při Základní škole a mateřské škole Všechovice, p. o. – účet číslo 100749342/0300, a to vždy zpětně za uplynulý měsíc, účtují se pouze odebrané nebo neodhlášené obědy, vždy mezi 10. a 20. dnem v měsíci. 

 

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut