Informace o platbě

Platba stravného a je prováděna bezhotovostně formou inkasa na účet  Školní jídelny při ZŠ a MŠ Všechovice až po skončení měsíce , za skutečně odebranou stravu.

Platba stravného za měsíc červenec a srpen je prováděna bezhotovostně formou inkasa v měsíci září.

Bezhotovostní platba stravného

Platba bude prováděna inkasem z účtu rodičů.  Je potřeba, aby si majitel účtu vyřídil ve své bance svolení k inkasu a nechal potvrdit „povolení inkasa“ pro vedoucí ŠJ  (jestliže budete toto svolení zřizovat přes internet, stačí jen váš podpis ). Pokud již máte povolení inkasa pro naši jídelnu zřízeno pro některé vaše dítě, není potřeba zřizovat povolení nové, jen si navýšit případný limit. Limit je vhodné nastavit jako dvojnásobek předpokládané částky, tzn. 1800Kč). Stravné bude strháváno za každé dítě zvlášť, protože počítačový program neumožňuje částky více strávníků sčítat. 

Pokud nedojde k zaplacení stravného za uplynulý měsíc, bude částka připočítána k platbě za další měsíc. Pokud by stravné nebylo uhrazeno za 2 uplynulé měsíce a rodiče se nedomluví s ved. ŠJ na jiném postupu, bude po písemném vyzvání rodičů  tato záležitost oznámena řediteli školy, podán návrh na nepřijetí dítěte do MŠ. Bude také oznámena zřizovateli MŠ – Obecnímu úřadu Všechovice, který podnikne další právní kroky.

Platba v hotovosti

Dle rozhodnutí vedení ZŠ a MŠ Všechovice platba v hotovosti není možná.

Odhlašování stravy 

Do 9:00 , vyjímečně do 12 :00 na NÁSLEDUJÍCÍ DEN

na telefonních číslech MŠ:

608 237 415 (PASTELKY), 608 644 274 (MOTÝLCI)

 

Informace o aktuálních cenách najdete na stránce Informace o ceně stravy.

 

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut