Koukají na nás správně?

Projekt "Koukají na nás správně" je v souladu s iniciativou "Zdraví 2020" Světové zdravotnické organizace. Screeningové vyšetření zraku dětí svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí České republiky. 

Není snadné v ranném stádiu tupozrakost rozpoznat, zvláště u malých dětí se může vyvíjet zcela bez příznaků. Včasná diagnóza oční vady je základem úspěšné léčby.

Oční vada může znamenat vážný handicap při výchově a vzdělávání.

Spolupracujeme se společností Prima Vizus,o.p.s., která v MŠ vyšetření zraku provádí.

Vyšetření je zpoplatněno (150,- Kč) a výsledky jsou předány rodičům dítěte opět v MŠ zcela anonymně, v zalepených obálkách.Vyšetření se provádí pouze na základě  žádosti rodičů.

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Projekt | by Dr. Radut