Stanovení výše úplaty během hlavních prázdnin

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v době hlavních prázdnin

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, úplatu za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin takto:

 

Měsíční výše úplaty za vzdělávání:

červenec 2018                                  75,- Kč/měsíc

srpen 2018                                        40,- Kč/měsíc

 

Směrnice - ZDE

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Story | by Dr. Radut