Přerušení činnosti MŠ během hlavních prázdnin

Vážení rodiče,

V souladu s ustanovením §3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace o přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2021 následovně:

od 12. 7. 2021 do 22. 8. 2021 je provoz přerušen.

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v době hlavních prázdnin

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, úplatu za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin takto:

Měsíční výše úplaty za vzdělávání:

červenec 2021                                  60,- Kč/měsíc

srpen 2021                                        84,- Kč/měsíc

 

 

 

 

 

 

Náhodný obrázek

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Story | by Dr. Radut